Zimní stadion v Příbrami je v provozu, je však nutno dbát zvýšené hygieny a dodržovat platná nařízení.

Více zde: https://szm.pb.cz/narizeni-reditele-szm-ze-dne-24-8-zimni-stadion/