Přednáška – Junior klub

Junior klub

Přednáška Projekt CESTY, krajinná architektura v Příbrami - přednáška Wouter Verleure MSc. Wouter Verleure, MSc., je krajinářský architekt a urbanista z Belgie. Žije v Příbrami. Tři roky je zaměstnán na IPR Praha v kanceláři zelené infrastruktury. Jeho hlavním úkolem je navrhování strategických projektů pro modrozelenou síť Prahy a její metropolitní oblasti s cílem přizpůsobit se

70Kč
Přejít nahoru