K dnešnímu dni je znovu otevřen pro veřejnost Areál Nový rybník včetně skateparku a všech sportovišť. Pro sportovce (bez diváků) je v provozu také sportovní hala a zrcadlový sál na zimním stadionu. Ledové plochy zimního stadionu budou v provozu od soboty 16. 5.

Při vstupu na jednotlivá střediska a sportoviště je zapotřebí stále dodržovat podmínky vstupu a respektovat nařízení vydaná v souvislosti s pandemií koronaviru.

 

Mimořádná opatření – Sportovní hala / zrcadlový sál zimního stadionu

(s platností od 11 .05. 2020)

Každý návštěvník má povinnost dodržovat návštěvní řád, doplněný o mimořádná opatření, která mají za cíl zabránit případnému šíření nákazy. V případě porušování mimořádných opatření, nebo nedodržování návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat osobu z provozovny.

Návštěvníci vnitřního sportoviště – povinnosti

  • Sportovat smí v jeden okamžik maximálně 100 osob na jednom sportovišti.
  • Před a po ukončení sportovní činnosti je povinnost ústenku nosit. Při sportování však není povinnost nosit ústenku/roušku, či jinou ochranu úst. Tento režim se netýká trenérů, lektorů a realizačního týmu. Ti mají povinnost nosit ústenku během celého tréninku.
  • Všichni návštěvníci vnitřního sportoviště mají zákaz využívat šatny, umývárny a jiné vnitřní prostory (kromě sportoviště), s výjimkou záchodů, kde se smí v jeden okamžik vyskytovat maximálně 3 osoby.
  • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami musí být zachována vždy v nejkratší vzdálenosti minimálně 2 metry.
  • Nájemce sportoviště je povinen zajistit nádobu s desinfekčním prostředkem pro desinfekci rukou sportovců.
  • Mezi jednotlivými lekcemi/tréninky musí být rozestup minimálně 30 minut (z důvodu desinfekce prostor a kontaktních míst).
  • Do prostor sportovní haly a zrcadlového sálu mají přístup pouze sportující osoby a realizační tým/pořadatel. Až do odvolání je zákaz vstupu ostatním osobám.
  • Návštěvníci sportoviště mají povinnost provést desinfekci rukou před zahájením a po ukončení cvičení/lekce/tréninku.
  • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu.