V Areálu Nový rybník pokračuje revitalizace minikempu, schválena byla výstavba sauny

 

Revitalizace Minikempu je rozdělena do čtyř etap, s kompletně obnoveným kempem se počítá pro letní sezonu 2023. O rozšíření portfolia nabízených služeb v areálu se dále postará nová sauna v budově půjčovny sportovních potřeb. Ta by své návštěvníky měla přivítat už na začátku příštího roku.

 

„Bude hotovo,“ říká Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram. Jak dále vysvětluje, revitalizace minikempu je podle něj projekt, který dokreslí celkový dobrý dojem z areálu a sauna zase služba, která vyplní období, co do počasí, pochmurnějších dnů. Tím bude dosaženo maximálního využití areálu. „Kemp beru jako nedílnou součást areálu, která si zaslouží pozornost a stojí za to ho zachovat. Sauna je doplňková služba, kterou jsme návštěvníkům slíbili už před covidem a pak byli nuceni její realizaci odložit. Tyhle dva projekty jsme tak areálu, řekl bych, dlužili. Po jejich realizaci samozřejmě neusneme na vavřínech, ale budeme se věnovat spíše údržbě, programovým aktivitám a zvelebování areálu ve smyslu menších investic, tak abychom zajistili udržitelný rozvoj a perspektivu. Mám z toho opravdu dobrý pocit,“ rozvíjí svou myšlenku Slaba.

 

Součástí revitalizace minikempu je dovybavení zázemí kempu, vytvoření stání pro karavany, tzv. stellplatzy, stavba tří nových rekreačních chatek a čtvrtou, závěrečnou etapou kompletní revitalizace, budou terénní úpravy v části pro stany. „Nyní jsou již hotové plochy u umýváren, kde jsou k dispozici pračky se sušičkou, kohout na vodu a výlevka na odpadní vody, dále plocha pro výpust tzv. šedé vody z obytných vozů,“ říká Slaba. Stání, pro až deset karavanů je nyní ve vysoké fázi rozpracování, stejně tak realizace nových chatek. Nové chatky pro 4 – 8 osob budou mít vlastní sociální zařízení a kuchyňku, dále terasu s úložným, zamykatelným prostorem pro kola a další vybavení. Stávající chatky budou využity pro další účely.

 

V areálu Nový rybník vznikne úplně nová sauna. Projekt realizace sauny v budově půjčovny sportovního vybavení za bezmála 1, 8 milionu korun bez DPH, byl schválen radou města dne 14. září 2022. Termín započetí realizace je stanoven na 11. prosince 2022. První návštěvníci by tak saunu měli vyzkoušet v prvním kvartálu roku 2023. Realizaci investiční akce bude provádět firma STAVOS Příbram a. s., přičemž část truhlářských konstrukcí, budou s ohledem na finanční úsporu, realizovat zaměstnanci Sportovního zařízení města Příbram svépomocí. Projekt sauny je koncipován na okamžitou kapacitu 8 osob, rezervace budou probíhat přes online systém.

Minikemp v Areálu Nový rybník

Plocha pro výpust tzv. šedé vody z obytných vozů

Pračky a sušička

Budova půjčovny sportovních potřeb v jejíž části vznikne nově sauna

 

 

Bc. Miroslava Kozohorská

Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram