Od pondělí 22. 11. už nebude možné prokázat se PCR či antigenním testem pro vstup na sportoviště. Využít službu či jít na akci budou moci jen osoby naočkované nebo s potvrzením o prodělané nemoci.

Výjimka bude platit pro děti do 12 let, těch se tato opatření netýkají. Dále pro osoby do 18 let a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů, osoby rozočkované (nemají ještě platný certifikát), včetně těch po první dávce, ti se budou moci i nadále prokázat platným PCR testem (NIKOLI ANTIGENNÍM TESTEM ČI SAMOTESTEM!).

Splnění podmínek výše se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízení, v rámci plavecké výuky škol a školských zařízení s tím, že musí být zajištěno oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory.

Kluby jsou nadále povinni vést evidenci osob účastnících se sportovních příprav nebo sportovních utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví (více viz omezení maloobchodu – bod č.14 písmeno d, další nařízení pro bazény – viz omezení maloobchodu – bod č.9).

Za kontrolu výše uvedených skutečností odpovídá pořadatel, na kontroly má právo i SZM Příbram p.o., jakožto pronajímatel prostor, stejně tak orgány ochrany veřejného zdraví.

Mimořádné opatření ze dne 18. listopadu s platností od 22. listopadu 2021

 

 

PRO VSTUP JE DIVÁK POVINEN NA VRÁTNICI PROKÁZAT DODRŽENÍ

PLATNÝCH PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ O-N
(TESTY SE AŽ NA VÝJIMKY NEUZNÁVAJÍ)