SZM Příbram oznamuje záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově Aquaparku čp. 539 v Příbram VII.

Předmětem nájmu je bývalá provozovna restaurace včetně kuchyně a zázemí. „Současný technický stav prostoru vyžaduje rekonstrukci a není vybaven žádným zařízením. Samotné zprovoznění technologického zázemí bude finančně nákladné, což byl jeden z důvodů, proč jsme nakonec byli nuceni stanovit minimální hranici nájemného. Přesto věřím, že prostor má potenciál najít si svého nájemce,“ říká Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram.

Veškeré dokumenty, včetně fotodokumentace, popisu prostorů a způsobu výběru budoucího nájemce jsou zveřejněny v elektronické úřední desce Městského úřadu Příbram a viz níže.

Své nabídky dle uvedených pokynů můžou potencionální zájemci doručit na adresu SZM Příbram, p.o., Legionářů 378, Příbram VII do 31.10.2023.

 

Úřední deska Městského úřadu Příbram: http://edeska.pribram.eu/eDeska/

 

Kateřina Jahelková, DiS.

PR/Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

mob.: 773 041 753

e-mail: jahelkova@pb.cz

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram

 

Přílohy:

Oznámení o záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově čp. 539 v Příbrami VII

Příloha č. 1 – Prostor sloužící k podnikání – popis nemovité věci

Příloha č. 2 – Prostor sloužící k podnikání – půdorys