Sportovní zařízení města Příbram oznamuje záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově Aquaparku čp. 539 v Příbram VII.

Veškeré dokumenty, včetně fotodokumentace, popisu prostorů a způsobu výběru budoucího nájemce jsou zveřejněny v elektronické úřední desce Městského úřadu Příbram a viz níže.

Své nabídky dle uvedených pokynů můžou potencionální zájemci doručit na adresu SZM Příbram, p.o., Legionářů 378, Příbram VII do 8. ledna 2024.

Úřední deska Městského úřadu Příbram: http://edeska.pribram.eu/eDeska/

 

Kateřina Jahelková, DiS.

PR/Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

mob.: 773 041 753

e-mail: jahelkova@pb.cz

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram

Přílohy:

SZM Příbram, p.o. – Záměr pronájmu – snack bar

Příloha č. 1 – Prostor sloužící k podnikání – popis nemovité věci

Příloha č. 2 – Prostor sloužící k podnikání – půdorys_oznaceni – AB

Příloha č. 3 – Prostory sloužící k podnikání – krycí list