Dne 02.11.2020 v rámci usnesení Vlády ČR č. 1142 byla udělena výjimka pro sportovní přípravu a sportovní akce profesionálních sportovců ve vnitřních prostorech sportovišť. Dané usnesení je psáno, jako doplňující výjimka k usnesením Vlády ČR č. 1116 a č. 1113. Pro zjednodušení, jde o výjimku pro profesionální sportovce, kteří se mohou připravovat i závodit ve vnitřních prostorech.

Dne 03.11.2020 byl zveřejněn na webových stránkách Národní sportovní agentury výklad (aplikace) tohoto usnesení (č. 1142). Více viz. web: https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/ .

Dne 04.11.2020 bylo zveřejněno na webových stránkách výkladové stanovisko tohoto usnesení (č. 1142). Více viz. web: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html .

 

Postup SZM PB, p.o.:

V návaznosti na tato usnesení, stanoviska, výklady MŮŽE Sportovní zařízení města Příbram, p.o. provozovat vnitřní sportoviště (kromě plaveckého bazénu, ten je ukotven v jiném bodě) , a to za těchto všeobecných a specifických podmínek:

  • Vnitřní sportoviště pro sportovní přípravu může využívat pouze PROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC! – osoba, která vykonává sportovní činnost jako zaměstnání, podnikatelskou nebo obdobnou činnost na základě smluvního vztahu, a to bez ohledu na rozsah a výši výdělku.
  • Vnitřní sportoviště pro akci (zápas, soustředění, kemp, závody, turnaj a jiné) MŮŽE být realizována v provozech Sportovní zařízení města Příbram, p.o., a to na základě SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI pořadatele/organizátora od Ministerstva zdravotnictví (podává se přes Národní sportovní agenturu), a splnění veškerých hygienicko-epidemiologických PODMÍNEK!
  • Amatérští sportovci MAJÍ ZAKÁZÁNO sportovat ve vnitřních prostorech provozů Sportovních zařízení města Příbram, p.o.!
  • SZM Příbram, p.o. bude v případě požadavku o sportovní přípravu ve vnitřních prostorech požadovat předložení platného dokumentu, který danému jedinci přiřazuje statut „PROFESIONÁLNÍ SPORTOVEC“! Statut profesionální sportovec se vztahuje na každou osobu, která předloží platný vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), nebo občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ. Dokument musí být předložen za každou osobu, která bude chtít využít vnitřní sportoviště.
  • SZM Příbram, p.o. bude v případě požadavku o konání akce požadovat předložení žádosti na MZ, včetně schválení akce!
  • SZM Příbram, p.o. si vyhrazuje právo NEUMOŽNIT  vstup profesionálním sportovcům, a to v případě že by se jednalo o neefektivní a neekonomické využití vnitřního sportoviště!
  • SZM Příbram, p.o. neponese jakoukoliv odpovědnost za výkon, obsah, osoby v rámci výkonu sportovní přípravy!

 

Důležité:

I přes výše psané možnosti upozorňujeme všechny potencionální odběratele nájmu vnitřních sportovišť, že cílem tohoto oznámení není hledat mezery ve výkladu nebo možnosti obejití usnesení Vlády a nařízení Ministerstva zdravotnictví, ale nastavit srozumitelně podmínky využívání vnitřních sportovišť ve správě SZM Příbram, p.o.

Dále DŮRAZNĚ upozorňujeme veškeré zájemce, že výše psané výjimky byly v rámci tiskových konferencí Vlády a jiných ústavních činitelů prezentovány jako výjimky pro profesionální sportovce – dospělé osoby, které si živí sportovní činností (profesionální hráči a trenéři vybraných nejvyšších kolektivních sportů). Z tohoto důvodu a výrazně zhoršené epidemiologické situace je důležité tuto výjimku nevnímat jako jakýkoliv druh ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ.