Na Novém rybníce probíhá od 9. října regulované odpouštění vody a v sobotu 14. října proběhne výlov ryb.

Od začátku tohoto týdne dochází k postupnému vypouštění rybníka. Na sobotu 14. října od 7:00 do 12:00 hodin bude probíhat výlov ryb.

Následovat bude kontrola stavidla, hráze, skokanských můstků a mol. Pokud se nenajdou závažná poškození, dojde na pravidelnou údržbu, jako jsou nátěry kovových konstrukcí na opalovacích molech, výměna poškozených prken a oprava porouchaného čerpadla na skluzavce. Současně proběhne kontrola, čištění a likvidace nežádoucích rostlin v litorálním pásmu. Za spoluúčasti dobrovolných hasičů bude také provedeno vyčištění nátokové nádrže (kalníku) a vyčištění koše na zachycování hrubých nečistot.

Po těchto všech nutných úkonech budeme rybník opět napouštět.

 

Kateřina Jahelková, DiS.

PR/Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

mob.: 773 041 753

e-mail: jahelkova@pb.cz

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram