Kvalita vody v Novém rybníce byla letos dobrá, problémem byl parazit

Koupání v přírodním koupališti Nový rybník se letos téměř celé léto nedoporučovalo, na vině však nebyla kvalita vody, jak se šíří internetem.

S letošním pravidelným vypuštěním a výlovem Nového rybníka se na sociálních sítích objevily zavádějící, nepodložené informace ohledně použitých prostředků pro zlepšení kvality vody v tomto přírodním koupališti. „Příspěvky, kde se něco kritizuje, bývají pro čtenáře atraktivní, bohužel však často pramení z neznalosti, nedostatku informací a nutnosti reagovat na veškeré dění ve městě negativně. Někteří lidé to tak bohužel mají, co však často tito lidé nemají, jsou relevantní informace, jakožto i v tomto případě, přestože o kvalitě vody v Nováku a fungování celého ekosystému jsme vydali již několik článků a vysvětlení. Je však důležité poznamenat, že vedle jedinců, kteří svůj příspěvek či komentář staví do úrovně negativity, jsou zde i tací, kteří evidentně čtou naše vyjádření a i se aktivně dotazují přímo nás, někteří dokonce nabídnou pomoc. Příkladem si dovolím zmínit pana Dominika L., který se v roce 2019 aktivně zajímal o výskyt sinic na Nováku,“ říká ředitel Sportovního zařízení města Příbram Jan Slaba s tím, že s občany města rád komunikuje a nikdo se nemusí bát, přijít se svými otázkami a domněnkami přímo za ním.

Areál Nový rybník se během posledních let stal jedním z nejnavštěvovanějších míst města Příbram, a to nejen díky novým dětským hřištím, občerstvení, skateparku, kulturnímu životu a dalším možnostem vyžití, ale také díky možnosti koupání. Mnozí návštěvníci však opomínají, že se stále jedná o rybník, tedy přírodní koupaliště a často si tak stěžují na kvalitu vody, která však přírodnímu koupališti odpovídá. „Přírodní koupaliště vlastně znamená, že člověk může plnit roli vstřícného podřízeného, maximálně „spolupracovníka“, nikoliv „vedoucího“. Dále je nutné si uvědomit, že myšlenka mít v přírodním koupališti křišťálově čistou vodu bazénového typu, je naprosto lichá. Jedná se stále o rybník, dostupnými prostředky přizpůsobený ke koupání, ke kterému buď mohu mít odpor, nebo respektuji jeho přírodní zákonitosti a užívám si koupání v přírodě,“ říká Slaba.

Přestože se jedná o rybník, je zde dlouhodobý zájem o to, aby sloužil obyvatelům pro koupání, a to co možná nejlépe. Město Příbram, proto pro zkvalitnění vody v Novém rybníce, podniká dlouhodobě nejrůznější opatření. To vše však musí probíhat s ohledem na přírodu a ne vše se dá ovlivnit. Při provozování přírodního koupaliště tohoto typu, vyvstává mnoho rizikových faktorů a úskalí, které lze jen stěží ovlivnit. Mezi ty nejzásadnější patří v případě Nového rybníka například ne příliš udržovaný vedlejší Fialův rybník a obsah jeho vody (ryby, organismy, nečistoty atd.), přitékající do Nového rybníka, slabý přítok vody, nedostatečné okysličení vody a výskyt vodního ptactva (kachny, labutě). Bohužel se jedná o rizikové faktory, které buďto nelze, nebo lze jen velmi komplikovaně ovlivnit.

Cesta za významnějším zkvalitněním koupací vody byla zahájena před zhruba třemi lety. Od té doby došlo k částečnému odbahnění rybníka, zpevnění hráze, rekonstrukci kalníků, výběru zkušeného rybářského partnera, flexibilní obsádce ryb, vybudování litorálního pásma. Probíhají také pravidelné odběry vzorků vody odbornou firmou a další kroky. Některé aktivity je nutné praktikovat s určitou pravidelností, jiné jsou jednorázového charakteru. „Nad vším tím, co pro zlepšení vody děláme, stojí vždy respektování přírody jako samostatného organismu. Nikdy nebylo cílem poroučet přírodě, která vždy „bere nejvyšší kartu“. Každé naše zlepšení kvality vody pro návštěvníky je zároveň zlepšením i pro přírodu, vodní ptactvo a další živočichy, což paradoxně může způsobit komplikace,“ vysvětluje Slaba.

Proč se nedoporučovalo letos na Nováku koupat, přestože voda byla dobrá?

Koupací sezona 2021 a kvalita vody vypadala na začátku léta velmi pozitivně, a to i na základě porovnání s výsledky sezony 2020. „V letošní koupací sezoně došlo k absurdní situaci. Během celé koupací sezony 2021 byla kvalita vody, na základě výsledků vzorků vody z hlediska průhlednosti, výskytu sinic či vodního květu apod., hodnocena jako dobrá, tedy vhodná ke koupání. Avšak dne 23. 06. 2021 došlo ze strany KHS Středočeského kraje k vydání varování před koupáním z důvodu podezření, na výskyt parazitické motolice způsobující cerkáriovou dermatitidu. Tato skutečnost nijak nevypovídá o neúčinnosti zmiňovaných kroků, které podnikáme za účelem zlepšení kvality vody. Tuto nepříjemnost způsobil zvýšený výskyt přenašečů tohoto parazita, tedy vodního ptactva a plžů. Nejedná se tak o znečištění či zhoršení kvality vody, ale o výskyt parazita,“ dodává Slaba.

Cerkarie – dermatitida

Motolice v dospělosti žijí ve vodních ptácích, odkud se jejich vajíčka dostávají trusem do vody, kde vyhledávají mezihostitele – plže. V nich pokračují ve svém vývoji a ve formě cerkarií se uvolňují zpět do vody, aby mohly dokončit svůj vývoj opět ve vodních ptácích. Jedná se tak o přírodní proces, „začarovaný kruh“, jehož výsledkem může být kontakt s člověkem a způsobení cerkáriové dermatitidy, která se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže.

Proč jsou v rybníce ryby?

Tak jako každý rybník, tak i Nový rybník má svou logickou oporu v obsádce ryb, která pomáhá vytvářet vnitřní rovnováhu rybníka. SZM Příbram, p. o. v této věci spolupracuje s ČRS z. s., Středočeským územním svazem, který na základě potřeby a požadavků flexibilně upravuje obsádku ryb v Novém rybníce. Součástí tohoto cyklu chovu ryb, je nutností rybník vypustit a veškerou obsádku vylovit a kontrolovat. Proto je i Nový rybník Příbram s určitou pravidelností vypouštěn a loven jednou za dva roky, a to již dlouhou řadu let. Spolu s výlovem, který se konal dne 16. 10. 2021, následně dochází ke kontrole dna, vyčištění, odbahnění a dalším pracím. Na základě doporučení odborníků, je letos opětovné napuštění plánováno na začátek jara 2022, ihned pro „promrznutí“ rybníka. „Toto doporučení je z důvodu odstranění vodních plžů, kteří mají vysokou schopnost přežít ve vodě či vlhkém prostředí i během zimních měsíců. Proto potřebujeme, aby rybník vymrzl, nezůstal přes zimu mokrý a my se v koupací sezoně 2022 nepotýkali opět s cerkáriemi. Šance na přemnožení plžů se tímto krokem výrazně snižuje,“ říká Slaba.

Nový rybník se předešlou zimu těšil velkému zájmu otužilců. Letos se tak budou muset otužovat jinde. „Samozřejmě jsme s velkým nadšením zaznamenali iniciativu z řad otužilců, kteří v době „covidové“ začali Nový rybník hojně využívat. Pevně věřím, že všichni chápou, proč je letos nutností nechat přes zimu rybník vypuštěný,“ říká s lítostí Slaba.

 

 

Bc. Miroslava Poláková

Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram