Na ostrůvku Nového rybníka se i letos zahnízdily labutě. Z důvodu bezpečí nejen labutí a jejich zatím nevylíhnutých mláďat, ale i samotných návštěvníků, je nyní lávka k ostrůvku dočasně uzavřena.

Dnes ráno byla provedena demontáž prken z lávky, takže se na ostrůvek nedá dostat. Věříme, že návštěvníci toto omezení, které potrvá zhruba do konce května, chápou a budou ho respektovat.

Návštěvníci si často neuvědomují, že jejich chování může ublížit nejen zvířatům, ale i jim samotným. Labutě dokáží v případě ohrožení způsobit ošklivá zranění a případy napadení člověka v důsledku strachu o své mladé nejsou vzácností.

Děkujeme za pochopení