Kvalita vody v Areálu Nový rybník Příbram klesla, na základě odběrů vzorků vody ze dne 24.07.2023, o jednu úroveň. V tuto chvíli je kvalita koupací vody Nového rybníka označována na stupni č. 2 (zelený smajlík) z celkových 5 úrovní.

Popis úrovně 2 kvality vody:

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – vysoký obsah chlorofylu, snížená průhlednost. Nezávadná voda s nízkou pravděpodoností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnost je vhodné se osprchovat.

Teplé až horké dny v minulých týdnech si vyžádali svou daň ve smyslu mírného zhoršení jednoho z parametrů měřených ukazatelů koupací vody Areálu Nový rybník Příbram, konkrétně horšení ukazatele chlorogyl-a. Ostatní ukazatele kvality vody: průhlednost (1,6m), vodní květ (stupeň 0), znečištění odpadky (stupeň 0), přírodní čištění (stupeň 0), sinice (hodnota: 0), vyhovují příslušné legislativě.

 „Návštěvníky areálu, kteří se budou chtít vykoupat můžeme uklidnit, že se nejedná o významné zhoršení kvality vody, které by bránilo možnosti koupání. Jedná se o běžný jev, který nastává po slunném a horkém počasí.“ vysvětluje ředitel organizace SZM Příbram, p.o.

Více viz: https://khsstc.cz/novy-rybnik/.

 

Mgr. Jan Slaba

Ředitel organizace

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram