Hřiště Hlinovky ukončilo provoz, pro další sezonu se chystají změny

 

Rada města Příbram schválila nový režim provozu hřiště Hlinovky, od příští sezony bude přístupné zdarma a v širším rozsahu.

 

Hřiště Hlinovky v Drkolnovské ulici na Zdaboři je v provozu od roku 2008. Současný provoz hřiště probíhal formou zpoplatněného hodinového pronájmu, v rozsahu max. 2 hodiny denně. Toto omezení provozní doby vyplývalo z akustické studie z doby kolaudace hřiště.

 

V roce 2022 došlo k prověření možné změny podmínek provozu hřiště a byla zpracována nová hluková studie. Výsledky této studie byly předány s žádostí o vyjádření na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze – Územní pracoviště Příbram. KHS sdělila souhlasné stanovisko s provozováním hřiště v širším rozsahu než doposud. Na základě těchto vyjádření, byl radě města předložen návrh nového režimu provozu hřiště, a ta ho dne 8. 8. 2022 schválila. Od nové sezony 2023 tak dojde k úpravě provozního řádu hřiště Hlinovky, které nově bude moci být v provozu ve všední dny 6 hodin denně a o víkendech až 8 hodin denně. „Na základě nových podmínek provozu, může hřiště sloužit širší cílové skupině uživatelů. Zatímco doteď bylo využíváno především pro jednorázové pronájmy, mohou se tu nyní konat různé tréninky, zápasy a turnaje dětí i dospělých sportovců,“ říká k novému režimu fungování Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram.

 

Vstup bude zdarma

Dalším benefitem nového režimu fungování hřiště Hlinovky pro návštěvníky, je bezplatný vstup. „Od nové sezony 2023 je vstup na hřiště zdarma. Poplatek za pronájem hřiště bude vybírán pouze v případech konání hromadných akcí, které musí pořadatel před jejich konáním nahlásit provozovateli,“ dodává Slaba.

 

Správa hřiště zůstane i nadále pod organizací Sportovní zařízení města Příbram, provoz hřiště jako takový, přejde zřejmě na osadní výbor Zdaboř. „O přesných podmínkách provozu a dalších detailech ještě jednáme. Nyní je hřiště po ukončení sezony 2022 pro veřejnost uzavřeno, provoz bude znovu zahájen v průběhu května 2023, dle počasí,“ říká Slaba.

 

Bc. Miroslava Kozohorská

Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram