Sportovní zařízení města Příbram nabízí volnou pracovní pozici:

VEDOUCÍ AQUAPARKU PŘÍBRAM

 

Nabízíme:
Zaměstnání na hlavní pracovní poměr

Stravenkový paušál

5 týdnů dovolené

Benefity: vstupy na střediska SZM zdarma…

 

Požadujeme:

VŠ vzdělání nebo min. 3 roky praxe ve vedoucí pozici

Zodpovědnost

Schopnost řízení lidí

Aktivní přístup

Dobré vystupování

 

Nástup možný od 1. 9. 2023

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na e-mail: slaba@pb.cz

 

NÁPLŇ PRÁCE

– zajišťuje chod střediska Plavecký bazén (PB) a zodpovídá za jeho provoz

– plánuje, řídí, průběžně kontroluje a pravidelně vyhodnocuje práci všech podřízených zaměstnanců střediska plavecký bazén

– denně ukládá konkrétní úkoly zaměstnancům střediska plavecký bazén

– rozděluje a kontroluje vykonanou práci zaměstnanců tohoto střediska a pravidelně informuje ředitele SZM o vykonané práci na středisku

– má trvale přehled o všech zaměstnancích střediska

– zpracovává rozbor hospodaření střediska, vytváří podklady pro tvorbu rozpočtu

– provádí průběžně kontrolu venkovního i vnitřního prostoru v areálu PB tak, aby zde nedocházelo k poškozování majetku a neoprávněné osoby vykazuje z těchto prostor. Vzniklé problémy řeší především s Městskou policií a Policií ČR

– kontroluje úklid veřejných prostor PB

– podílí se na propagaci služeb střediska plavecký bazén

– organizuje práci, tvoří rozpisy služeb a eviduje docházku všech zaměstnanců střediska plavecký bazén, zpracovává a připravuje podklady pro mzdovou účetní

– ve spolupráci s vedoucí plavecké výuky organizuje plaveckou výuku, řídí činnost instruktorek plavání, eviduje jejich odučené hodiny

– dbá na dodržování bezpečnostních opatření při výuce plavání, na dodržování hygienických předpisů a zásad při využívání plaveckých bazénů

– sleduje platnost oprávnění a zkoušek instruktorek, plavčíků a strojníků, jejich účast na všech školeních a povinných přezkoušeních, zabezpečuje zvyšování jejich odborné přípravy

– přísně dodržuje hospodárnost provozu techniky – spotřebu pohonných hmot (ujeté km, motohodiny)

– provádí denně zápis o průběhu směny – denní rozpis práce

– dbá na dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně, hygieně práce a ostatních předpisů souvisejících s vykonávanou prací pro pracovníky střediska PB, vede evidenci ochranných pomůcek

– podle pokynů ředitele SZM vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační předpoklady

– dbá na dodržování právních předpisů, zejména zákoníku práce, a vede zaměstnance k dodržování pracovní kázně, nepřipouští porušování pracovní kázně a neplnění pracovních povinností

– řídí a organizuje provoz přidělené techniky (pracovní stroje a zařízení) a dbá na jejich každodenní ošetřování

– po dobu své nepřítomnosti na pracovišti, vždy určí a poučí svého zástupce

– zabezpečuje nahlášení větších poruch a poškození řediteli SZM

– podílí se společně s manažerem střediska na rozvoji a zabezpečení nových služeb na středisku plavecký bazén

– účastní se pravidelně předepsaných školení

– účastní se pravidelných porad

– v případě potřeby řídí služební vozidlo