Sportovní zařízení města Příbram nabízí k obsazení pracovní místo: Plavčík – Aquapark

Zaměstnání na DPP nebo DPČ

Zájemce prosíme o zaslání životopisu na e-mail: havlicek@pb.cz

Pracovní náplň – Plavčík

 

Z hlediska plnění svých pracovních povinností zajišťuje:

  • provádí dozor u vnitřních bazénů a v době sezóny i u venkovního bazénu, včetně poskytnutí první pomoci
  • veškerá zranění a úrazy ošetří a zapíše je do knihy úrazů
  • dbá na dodržování provozního a návštěvního řádu zařízení v zájmu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků
  • udržuje čistotu a pořádek a podle pokynů vedoucího provádí úklid bazénu a jeho okolí
  • podle pokynu vedoucího provozu, vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky
  • včas hlásí veškeré závady a připomínky k provozu, předkládá návrhy na zlepšení činnosti a zajištění bezpečnosti