Shrnutí omezení jednotlivých provozů Sportovních zařízení města Příbram

 

Aquapark:

 • zavřeno

Zimní stadion:

 • zavřeno

Sportovní hala:

 • zavřeno

Ubytování:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Všichni návštěvníci ubytování na Zimním stadionu či Aquaparku mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou ve všech společných prostorách ubytování (vestibul, schody, společná chodba).
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
 • Všichni návštěvníci ubytování jsou povinni dodržovat odstup min. 2 m od ostatních a vyhýbat se místům s větší koncentrací lidí.
 • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

Venkovní sportoviště:

 • Venkovní sportoviště smí využívat pouze profesionální sportovci. Individuální přípravy jsou povolené pouze v přírodě či parku.
 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Dodržování všech aktuálních obecných nařízení (dezinfekce, hygiena, rozestupy…).
 • Vstup pouze s rouškou.

 

 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE

 

V Příbrami

                                                                                                                                                    Dne 12. 10. 2020

Mimořádná opatření – Plavecký bazén

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, nařizuji s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod., a to do dne 03. 11. 2020 do 23:59 tato opatření:

I.

Zakazuji provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, které jsou provozovány v rámci spravovaných budov příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, p.o.

 

Mimořádná opatření – Zimní stadion, Sportovní hala, Zrcadlový sál

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, nařizuji s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod., a to do dne 3. 11. 2020 do 23:59 tato opatření:

II.

Zakazuji provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, které jsou provozovány v rámci spravovaných budov příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, p.o.

 

MImořádná opatření – Nový rybník, Junior klub, Hřiště pod Svatou horou

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, nařizuji s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod., a to do dne 3. 11. 2020 do 23:59 tato opatření:

III.

Zakazuji hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 6 osob ve vnějších prostorech (tedy i sportoviště), přičemž tyto osoby dodržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

 

Mimořádná opatření – zaměstnanci

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření, nařizuji s účinností ode dne 12. 10. 2020 od 00:00 hod., a to do dne 3. 11. 2020 do 23:59 tato opatření:

IV.

Na středisku Plavecký bazén, Zimní stadion, Nový rybník, Gastro a Junior klub spravovaném organizací Sportovní zařízení města Příbram MUSÍ všichni zaměstnanci povinně dodržovat zvýšené hygienické požadavky. Mezi tyto požadavky patří:

 • Osoby s příznaky odpovídající nákaze covid-19 mají zakázaný vstup do všech zařízení SZM Příbram, p.o.
 • Každému zaměstnanci bude změřena tělesná teplota, a to před vstupem na pracoviště. Každý zaměstnanec vede svou samostatnou evidenci tělesné teploty, kterou předloží na konci každého měsíce vedoucímu pracovníku (formulář obdrží každý zaměstnanec).
 • Všichni zaměstnanci dohlíží na dodržování mimořádných podmínek ze strany návštěvníků.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné pomůcky (ústenku úst a nosu, rukavice). Výjimku tvoří situace, kdy zaměstnanec nepřichází do kontaktu s ostatními osobami.
 • Zvýšená frekvence a způsob úklidu/sanitace – úklid, desinfekce, dekontaminace, a to na všech střediscích SZM Příbram, p.o.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, a to za přispění ochranných pomůcek.

V.

Na střediscích Zimní stadion, Plavecký bazén, Sportovní hala, Junior klub, Gastro provoz spravovaných příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, nařizuji omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

VI.

Na veškerých střediscích a souvisejících provozech, spravovaných příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Příbram, konkrétně: Zimní stadion, Plavecký bazén, Sportovní hala, Nový rybník, Hřiště pod Svatou horou, hřiště Hlinovky, nařizuji zaměstnancům, aby po dohodě s vedoucím střediska buď čerpali dovolenou, vybírali neplacené volno, nebo vykonávali práci pro kterou splňují kvalifikační předpoklady (v kontextu platné pracovní smlouvy a dohodě s vedoucím střediska), popřípadě poskytli součinnosti při případných zástupech za zaměstnance, kteří nemají omezený výkon prací.

 

Toto nařízení nabývá platnosti dnem 12. 10. 2020 od 00:00 hod. a nahrazuje nařízení ředitele ze dne 8. 10. 2020.