3. května proběhne na Zimním stadionu v Příbrami cvičný zásah HZS Příbram, dočasně uzavřena bude ulice Legionářů

 

Simulace úniku nebezpečného čpavku bude probíhat v dopoledních hodinách, uzavření ulice Legionářů je předpokládáno v době od 8:00 do 10:30, cvičení bude končit kolem poledne.

 

Ulice Legionářů, v úseku sousedícím s budovou zimního stadionu, bude po dobu přímého zásahu uzavřena z důvodu stání vozidel HZS ve vozovce a také s ohledem na bezpečnost. Toto uzavření zajistí příslušníci městské policie na základě podané žádosti od HZS Příbram.

 

Tento zásah je připravován a realizován pod vedením jednotek HZS Příbram ve spolupráci se Sportovním zařízení města Příbram. Během zásahu dojde k hašení simulace úniku čpavku a dále bude, za pomoci umělého kouře, probíhat kontrola funkčnosti odvětrání budovy střešními ventilátory, umístěnými na strojovně zimního stadionu. „Chceme touto cestou informovat obyvatele nejen přilehlých budov o plánovaném nácviku a požádat je o zachování klidu, v případě unikajícího kouře, jenž bude součástí cvičení,“ informuje Jan Slaba, ředitel Sportovního zařízení města Příbram.

 

Cvičení tohoto typu jsou velmi důležitá nejen pro jednotky HZS, ale také pro samotné zaměstnance Zimního stadionu. Cvičení prověří efektivitu nastavených taktických postupů, jejich znalost a slouží jako významná prevence eliminace rizik, v případě opravdové nutnosti zásahu.

 

Bc. Miroslava Kozohorská

Tisková mluvčí

Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII

tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753

Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz

Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram