CzechEnglish

Přijmeme strojníka pro Zimní stadion

STROJNÍK, LEDAŘ ZIMNÍ STADION

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

 • řídí stroj na úpravu ledu
 • provádí běžné opravy a údržbu strojů na úpravu ledu (motorového vozidla)
 • v případě potřeby řídí služební vozidlo, včetně provádění jeho údržby
 • provádí průběžně údržbu ledové plochy
 • dle potřeby provádí stírání „gum“ kolem ledové plochy dbá na dodržování zákazu rozcvičování mužstev jak domácích tak i hostů na ochozech stadionu
 • v zimním období společně s recepčním zimního stadionu zodpovídá zejména za úklid sněhu
 • provádí průběžně úklid okolo střídaček a celého prostoru okolo ledové plochy
 • provádí úklid hlediště podle rozpisu včetně vynášení odpadkových košů
 • O závadách ve strojovně informuje vedoucího zimního stadionu
 • pravidelně během každé směny sleduje náplně systému chladícího zařízení a kondenzátoru (čpavku, kompresorového oleje a podobně)
 • provádí obsluhu a pravidelnou kontrolu chladícího zařízení zimního stadionu včetně jeho údržby
 • v rámci svých možností se podílí na odstraňování závad zjištěných vždy po poslední revizi chladícího zařízení
 • provádí průběžně kontroly celého prostoru okolo ledové plochy, aby zde nedocházelo

k poškozování majetku a neoprávněné osoby vykazuje z těchto prostor,

 • odpovídá za průběžné zápisy a to podpisem nájemců hodin na ledové ploše na listy rozdělovníků
 • dodržuje veškeré platné o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací
 • zúčastňuje se pravidelně předepsaných školení
 • podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího Sportovních zařízení města Příbram
 • vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: zdkalal@pb.cz

2020-01-14T12:12:23+00:0014 ledna 2020|Hlavní, Volné pracovní pozice, Zimní stadion|
KALENDÁŘ AKCÍ