CzechEnglish

🆕 Aktualizovaný harmonogram otevírání středisek SZM

Předpokládaný harmonogram postupného otevírání jednotlivých středisek a provozů Sportovního zařízení města Příbram v návaznosti na postupné uvolňování nařízení státu, která byla přijata z důvodu pandemie onemocnění covid-19. (Stav aktualizovaný na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 04. 2020)

Hřiště pod Svatou Horou – Od 09. 04. 2020 bylo v návaznosti na postupné uvolňování sportovišť jako první znovuotevřeno hřiště pod Svatou Horou. Od 23. 04. lze na hřišti sportovat ve větších skupinkách (max. 100 osob) a za uvolněnějších podmínek.

Podmínky vstupu na hřiště pod Svatou Horou

Adventure golf Nový rybník – Za specifických podmínek funguje od 20. 04. 2020 také Adventure golf. Při hře je zapotřebí dodržovat rozestupy mezi skupinkami minimálně 2 metry, chránit si dýchací cesty rouškou a používat rukavice. Na hřiště je najednou vpuštěno max. 15 osob.

Podmínky vstupu na Adventure golf

Areál Nový rybník – Celý areál Nového rybníka, včetně SeZaM bistra, které funguje formou výdejního okénka bez vnitřních prostor, je v provozu 11. 05. 2020, a to opět za specifických podmínek: V areálu bude přítomen dozor areálu (případně městská policie), který bude dohlížet na dodržování nařízení, jako dodržování rozestupů u bistra (ve frontě 2 m rozestup, posezení u bistra 4 – 5 m od sebe), dodržování nošení roušek (s výjimkou provozování sportovní aktivity), odstupy osob (minimálně 2 m), shlukování max. 10 osob apod.

Podmínky vstupu do areálu Nový rybník

Uzavřena veřejnosti zůstane ohrada Minizoo a dle aktuálního rozhodnutí bude upraven provoz toalet. V provozu zatím nebude půjčovna sportovního vybavení a nadále platí zákaz prodeje ubytování. To bude v případě příznivého vývoje pandemie covid-19 povoleno od 25. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Aquapark – Plavecký bazén se saunou by se mohly veřejnosti otevřít 25. 05. 2020, avšak tyto provozy jsou natolik specifické z hlediska požadavků na hygienu, omezení pohybu osob apod., že tento termín je v tuto chvíli opravdu pouze orientační. Bližší informace a podmínky provozu, jako počet vpuštěných osob, vyloučené skupiny, požadavky na desinfekci apod. prozatím nebyly blíže specifikovány. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Sportovní hala  – Sportovní hala pro sportovce (bez diváků) a za specifických podmínek je otevřena od 11. 5. 2020.

Podmínky vstupu do sportovní haly

Zimní stadion – Jako první se otevře velká hala a dle vytíženosti a počtu objednávek, se bude jednat o provozu malé haly.  Spuštění provozu velké haly je naplánováno na sobotu 16. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány) V provozu je zdcadlový sál.

Podmínky vstupu do zrcadlového sálu

Ubytování Zimní stadion, Aquapark a Areál Nový rybník – Dle aktuálního harmonogramu vydaného Ministerstvem zdravotnictví se za příznivého vývoje pandemie nákazy covid-19 počítá se zprovozněním ubytovacích služeb od 25. 05. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Venkovní bazén – Otevření venkovního bazénu je jako každým rokem naplánované na 01. 06., kdy budou muset být zřejmě také upravena některá pravidla a podmínky provozu. Provoz venkovních bazénů není prozatím blíže specifikován. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Hřiště Hlinovky – předpokládané zahájení provozu 1. 6. 2020. (Přesné podmínky budou specifikovány)

Stále platí, že všechny uvedené informace jsou orientační a budou naplněny pouze za příznivého vývoje situace kolem šíření onemocnění covid-19. Harmonogram se tak může lišit od reálné situace.

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ