Nový rybník Příbram


Rekreační areál Nový rybník v Příbrami

Sportovní a rekreační areál Nový Rybník se nachází na jihovýchodě města Příbrami u silnice vedoucí na Milín a Strakonice. V Areálu se nachází přírodní koupaliště s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, WC a venkovní sprchy.

Areál je využíván zejména k volné rekreaci, k procházkám a ke koupání. Pro děti je zde rozsáhlé dětské hřiště, pískoviště a pro starší hřiště na malou kopanou. Pro sportovní vyžití se v areálu nachází skatepark. V letních obdobích je možno využít ubytování v minicampu, kde je možné se ubytovat jak v dřevěných chatkách, tak i využít příznivé polohy pro stanování. Kapacita minicampu je 25 stanů a 5 karavanů s kuchyňkou, sprchou, WC zařízením. Velmi využívaná je i další atrakce areálu a to minigolf s možností zapůjčení potřebného náčiní. V letním období je poskytováno v areálu občerstvení s možností posezení.

V areálu je umístěna spousta dalších dětských prolézaček a atrakcí. Součástí Areálu je také prostor letního kina, který je využívám pro nejrůznější kulturní akce.

V areálu koupaliště je sledován výskyt vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA - PLATNÁ OD 1. 9. 2017

 

 

V areálu Nového rybníka probíhá rekonstrukce

I. etapa rekonstrukce je již dokončena a chystá se II. etapa. 

I. etapa rekonstrukce  (03/17 – 06/17)
- 3 pobytová mola 10 x 5 m včetně osvětlení
- dobrodružná lávka na ostrůvek
- dřevěný altán na ostrůvku
- brána pro zamilované na ostrůvku
- 5 rákosových slunečníků
- písečná pláž
- zpevnění břehu
- palisádové stěny
- lavičky z pražců
- dětské vodní hřiště
- osvětlení břehů
- průzkumný vrt na vodu
- ochoz kolem břehu z prefabrikátové dlažby
- barevný nátěr betonové plochy pro děti

II. etapa rekonstrukce (09/17 – 06/18) 
objekt zázemí (hygienické zázemí, úschovna sportovních potřeb, občerstvení s posezením)
- in-line dráha (trasa povede od objektu zázemí, kolem dolního vstupu do letního kina, skateparku, Junior klubu, Fialova rybníku a zpět do areálu Nového rybníka po staré Milínské)
- skatepark
- Junior klub

Více informací k revitalizaci Areálu Nový rybník naleznete zde: http://pribram.eu/volny-cas/rekonstrukce-noveho-rybnika.html


Provozní řád koupaliště

Prosíme všechny návštěvníky, aby se seznámili s provozním řádem koupaliště.


Do Areálu Nového rybníka je přísný zákaz vstupu se psy!

Prosíme naše návštěvníky, aby respektovali a dodržovali zákaz vstupu psů do Areálu Nového rybníka.


 

PROSÍME NEKRMTE KACHNY

Kvalita vody v přírodních koupalištích je ohrožena mnoha faktory. Na Novém rybníce nemáme problém se sinicemi, které se objevují z důvodu nedostatečné obměny  vody či vyšší teploty. Problém, který čas od času trápí nás, je výskyt cerkárií. Parazitické motolice, která může  způsobit cerkariovou  dermatitidu. Je to onemocnění  kůže, způsobené  parazitem, jehož jedno stadium vývoje se vyvíjí ve vodních ptácích, hlavně  kachnách. Tento problém s cerkariemi na Nováku, zhoršují  ve  velké  míře sami návštěvníci, a to krmením kachen  a umožněním jim  u nás  zahnízdit. Vajíčka motolice se totiž trusem vodních ptáků (kachen)  dostávají  do  vody a dál pokračují ve vývojovém stádiu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud návštěvníci budou na Nováku krmit kachny, riziko výskytu cerkárií bude vyšší. Myslíme si, že je škoda nevyužívat rybníka v tak příjemném prostředí ke koupání, proto prosíme, NEKRMTE  KACHNY. Protože koupání v rybníce bez chemie je přece stejně nejlepší! Tak ať si to nepokazíme. Děkujeme.

Přejeme  příjemný  pobyt na  Novém Rybníku.

 


 

Ceník

ceník ke stažení


 

CENÍK SLUŽEB

http://szm.pb.cz/cenik2017.pdf


VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE V SZM

 

Vedoucí provozu gastro provozoven

Hlavní odpovědnost :

Hlavní náplní činnosti je zajišťování provozu jednotlivých gastro-provozoven na střediscích Nový rybník, Plavecký bazén, Zimní stadion a Sportovní hala po stránce provozní, materiální a personální.

V rámci své pracovní náplně zajišťuje a zodpovídá zejména za:

-        chod služeb gastro provozoven

-        plánuje, řídí, průběžně kontroluje a pravidelně vyhodnocuje práci všech podřízených zaměstnanců výše uvedených středisek

-        vede evidenci o docházce pracovníků, a zpracovává podklady pro výplatu, včetně plánování dovolené

-        hospodaří s finančními prostředky na úhradu služeb a zboží dle podepsané hmotné odpovědnosti a ve smyslu platných předpisů pro hospodaření s finančními prostředky

-        provádí průběžnou kontrolu prostor gastro provozoven tak, aby v nich nedocházelo k poškozování majetku

-        podílí se na rozvoji služeb gastro provozoven

-        řeší otázky hygieny

-        dbá na dodržování právních předpisů, zejména BOZP, zejména zákoníku práce, nepřipouští porušování pracovní kázně a neplnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců

-        věcně kontroluje účetní doklady spojené s provozem výše uvedených středisek

-        dodržuje platné předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací, dohlíží na dodržování těchto předpisů i u podřízených pracovníků

-        zpracovává podklady a aktivně se účastní tvorby rozpočtu finančních prostředků střediska na rok, zabezpečuje dodržování rozpočtu v průběhu roku

-        účastní se pravidelně předepsaných školení

-        v případě potřeby řídí služební vozidlo

 

Požadujeme:

-        vzdělání vyšší odborné, nebo střední ukončené maturitní zkouškou

-        praxe ve vedení pracovního kolektivu

-        praktické dovednosti a organizační schopnosti (vedení lidí, hodnocení zaměstnanců, schopnost týmové spolupráce apod.)

-        zkušenosti z gastro provozu, všeobecný přehled znalosti v oblasti gastronomie

-        znalost práce na PC

-        důslednost v práci, spolehlivost, komunikativnost a flexibilita

-        trestní bezúhonost

-        ŘP skupiny B.

Nástup možný ihned.

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz


 

STROJNÍK AQUAPARK

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojních a rozvodných soustav plaveckých bazénů, vířivek aj. s ohřívanou vodou, včetně úpravy a provádění zkoušek vody.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojovny vzduchotechniky.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu plynové kotelny.

-        Drobné opravy provádí sám, nebo za pomoci ostatních zaměstnanců.

-        Větší poruchy hlásí písemně svému nadřízenému.

-        Vede knihy o provozu rozvodné soustavy plaveckých bazénů, strojovny vzduchotechniky a plynové kotelny.

-        Dodržuje celostátní i vnitřní předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací, při práci s chemickými látkami používá předepsané ochranné pomůcky.

-        Udržuje pracoviště v pořádku a čistotě.

-        Zajišťuje veškerou ostrahu objektu, pokud je na provoze sám.

-        Spolupracuje při zprovoznění venkovního bazénu.

-        Spolupracuje s ostatními zaměstnanci na celém provozu plaveckého bazénu.

-        Podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího aquaparku vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky.

 

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz

 

 

 

Novinky

Mapa

Kontakt

Sportovní zařízení města Příbram
Legionářů 378
261 01 Příbram VII

Tel: +420 318 626 649
Fax: +420 318 623 815
E-mail: szm@pb.cz

IČO: 71217975
DIČ : CZ-71217975

Areál Nový rybník
telefon správce: +420 775 705 621
telefon vrátnice: +420 318 626 649

Vedoucí střediska Nový Rybník
Petra Zelenková
tel: +420 777 705 062
E-mail: p.zelenkova@seznam.cz