Nový rybník Příbram


Rekreační areál Nový rybník v Příbrami

Sportovní a rekreační areál Nový Rybník se nachází na jihovýchodě města Příbrami u silnice vedoucí na Milín a Strakonice. V Areálu se nachází přírodní koupaliště s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, WC a venkovní sprchy.

Areál je využíván zejména k volné rekreaci, k procházkám a ke koupání. Pro děti je zde rozsáhlé dětské hřiště, pískoviště a pro starší hřiště na malou kopanou. Pro sportovní vyžití se v areálu nachází skatepark. V letních obdobích je možno využít ubytování v minicampu, kde je možné se ubytovat jak v dřevěných chatkách, tak i využít příznivé polohy pro stanování. Kapacita minicampu je 25 stanů a 5 karavanů s kuchyňkou, sprchou, WC zařízením. Velmi využívaná je i další atrakce areálu a to minigolf s možností zapůjčení potřebného náčiní. V letním období je poskytováno v areálu občerstvení s možností posezení.

V areálu je umístěna spousta dalších dětských prolézaček a atrakcí. Součástí Areálu je také prostor letního kina, který je využívám pro nejrůznější kulturní akce.

V areálu koupaliště je sledován výskyt vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

UPOZORNĚNÍ:

PROVOZNÍ DOBA

Areál se na noc zamyká. Volně přístupný je pro veřejnost každý den od 6.00 do 24.00 hodin.


 

Provozní řád koupaliště

Prosíme všechny návštěvníky, aby se seznámili s provozním řádem koupaliště.


Do Areálu Nového rybníka je přísný zákaz vstupu se psy!

Prosíme naše návštěvníky, aby respektovali a dodržovali zákaz vstupu psů do Areálu Nového rybníka.

 

PROSÍME NEKRMTE KACHNY

Kvalita vody v přírodních koupalištích je ohrožena mnoha faktory. Na Novém rybníce nemáme problém se sinicemi, které se objevují z důvodu nedostatečné obměny  vody či vyšší teploty. Problém, který čas od času trápí nás, je výskyt cerkárií. Parazitické motolice, která může  způsobit cerkariovou  dermatitidu. Je to onemocnění  kůže, způsobené  parazitem, jehož jedno stadium vývoje se vyvíjí ve vodních ptácích, hlavně  kachnách. Tento problém s cerkariemi na Nováku, zhoršují  ve  velké  míře sami návštěvníci, a to krmením kachen  a umožněním jim  u nás  zahnízdit. Vajíčka motolice se totiž trusem vodních ptáků (kachen)  dostávají  do  vody a dál pokračují ve vývojovém stádiu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud návštěvníci budou na Nováku krmit kachny, riziko výskytu cerkárií bude vyšší. Myslíme si, že je škoda nevyužívat rybníka v tak příjemném prostředí ke koupání, proto prosíme, NEKRMTE  KACHNY. Protože koupání v rybníce bez chemie je přece stejně nejlepší! Tak ať si to nepokazíme. Děkujeme.

Přejeme  příjemný  pobyt na  Novém Rybníku.

 


 

Ceník

http://www.szm.pb.cz/aquapark.php#page=page-8


 

Novinky

Mapa

Kontakt

Sportovní zařízení města Příbram
Legionářů 378
261 01 Příbram VII

Tel: +420 318 626 649
Fax: +420 318 623 815
E-mail: szm@pb.cz

IČO: 71217975
DIČ : CZ-71217975

Areál Nový rybník
telefon správce: +420 775 705 621
telefon vrátnice: +420 318 626 649

Vedoucí střediska Nový Rybník
Petra Zelenková
tel: +420 777 705 062
E-mail: p.zelenkova@seznam.cz