CzechEnglish

Nařízení ředitele SZM ze dne 24. 8. – Zimní stadion

Mimořádná opatření – zaměstnanci

Na základě nepředvídatelného epidemiologického vývoje a výskytu onemocnění COVID-19 ve sportovních celcích, které mají zázemí v budově Zimního stadionu Příbram, nařizuji s účinností ode dne 26.08.2020 06:00:

Na středisku Zimní stadion spravovaném organizací Sportovní zařízení města Příbram MUSÍ všichni zaměstnanci povinně dodržovat zvýšené hygienické požadavky. Mezi tyto požadavky patří:

  • Osoby s příznaky odpovídající nákaze covid-19 mají zakázaný vstup do budovy Zimního stadionu (resp. do všech zařízení SZM Příbram, p.o.).
  • Každému zaměstnanci bude změřena tělesná teplota, a to před vstupem na pracoviště. Každý zaměstnanec vede svou samostatnou evidenci tělesné teploty, kterou předloží na konci každého měsíce vedoucímu Zimního stadionu (formulář obdrží každý zaměstnanec).
  • Všichni zaměstnanci dohlíží na dodržování mimořádných podmínek ze strany návštěvníků.
  • Všichni zaměstnanci jsou povinni nosit ochranné pomůcky (ústenku úst a nosu, rukavice) ve vnitřních prostorech Zimního stadionu. Výjimku tvoří situace, kdy zaměstnanec nepřichází do kontaktu s ostatními osobami.
  • Zvýšená frekvence a způsob úklidu/sanitace – úklid, dezinfekce, dekontaminace, a to na všech střediscích SZM Příbram, p.o.
  • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu a používat ochranné pomůcky.

 

Mimořádná opatření – návštěvníci

Na středisku Zimní stadion spravovaném organizací Sportovní zařízení města Příbram MUSÍ všichni návštěvníci povinně dodržovat zvýšené hygienické požadavky. Mezi tyto požadavky patří:

  • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
  • Zákaz vstupu všem osobám (s výjimkou zaměstnanců SZM Příbram, ubytovaných osob, hráčů, realizačních týmů a rodičů dětí do 6 třídy, včetně) do prostor kabin, zázemí kabin a přilehlých chodeb a ubytovny. V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!
  • Všichni návštěvníci budovy Zimního stadionu (velká, malá hala) mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu. V případě nedodržení, může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat! Tato povinnost platí i v případě pořádání hokejových zápasů!
  • Všichni návštěvníci budovy Zimního stadionu (velká, malá hala) jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí. V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

 

Tato opatření nabývají platnosti dnem jeho vydání, a účinnosti dnem 26. 08. 2020. Nařízení je platné do odvolání.

Důvody zavedení přísnějších opatření jsme popsali tady: http://szm.pb.cz/covid-19-zimni-stadion-omezuje-provoz/

2020-08-25T12:40:28+00:0025 srpna 2020|Hlavní, Zimní stadion|
KALENDÁŘ AKCÍ