CzechEnglish

Hledáme posilu – vedoucí Aquaparku

Sportovní zařízení města Příbram nabízí k obsazení pracovní místo: Vedoucí Aquaparku/ střediska plavecký bazén.

Požadujeme VŠ vzdělání nebo min. 3 roky praxe ve vedoucí pozici, zodpovědnost, schopnost řízení lidí, dobré vystupování, aktivní přístup.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu na Polakova@pb.cz, a to nejpozději do 30. 8. 2020.

 

NÁPLŇ PRÁCE

VEDOUCÍ AQUAPARKU

– zajišťuje chod střediska plavecký bazén – PB (Aquapark, sportovní hala, ubytování) a zodpovídá za jeho provoz

– plánuje, řídí, průběžně kontroluje a pravidelně vyhodnocuje práci všech podřízených zaměstnanců střediska PB

– denně ukládá konkrétní úkoly zaměstnancům střediska PB

– rozděluje a kontroluje vykonanou práci zaměstnanců tohoto střediska a pravidelně informuje ředitele SZM o vykonané práci na středisku

– má trvale přehled o všech zaměstnancích střediska

– zpracovává rozbor hospodaření střediska, vytváří podklady pro tvorbu rozpočtu

– provádí průběžně kontrolu venkovního i vnitřního prostoru v areálu PB tak, aby zde nedocházelo k poškozování majetku a neoprávněné osoby vykazuje z těchto prostor. Vzniklé problémy řeší především s Městskou policií a Policií ČR

– kontroluje úklid veřejných prostor PB

– podílí se na propagaci služeb střediska PB

– organizuje práci, tvoří rozpisy služeb a eviduje docházku všech zaměstnanců střediska plavecký bazén, zpracovává a připravuje podklady pro mzdovou účetní

– ve spolupráci s vedoucí plavecké výuky organizuje plaveckou výuku, řídí činnost instruktorek plavání, eviduje jejich odučené hodiny

– dbá na dodržování bezpečnostních opatření při výuce plavání, na dodržování hygienických předpisů a zásad při využívání plaveckých bazénů

– sleduje platnost oprávnění a zkoušek instruktorek, plavčíků a strojníků, jejich účast na všech školeních a povinných přezkoušeních, zabezpečuje zvyšování jejich odborné přípravy

– přísně dodržuje hospodárnost provozu techniky – spotřebu pohonných hmot (ujeté km, motohodiny)

– provádí denně zápis o průběhu směny – denní rozpis práce

– dbá na dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně, hygieně práce a ostatních předpisů souvisejících s vykonávanou prací pro pracovníky střediska PB, vede evidenci ochranných pomůcek

– podle pokynů ředitele SZM vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační předpoklady

– dbá na dodržování právních předpisů, zejména zákoníku práce, a vede zaměstnance k dodržování pracovní kázně, nepřipouští porušování pracovní kázně a neplnění pracovních povinností

– řídí a organizuje provoz přidělené techniky (pracovní stroje a zařízení) a dbá na jejich každodenní ošetřování

– po dobu své nepřítomnosti na pracovišti, vždy určí a poučí svého zástupce

– zabezpečuje nahlášení větších poruch a poškození řediteli SZM

– podílí se společně s manažerem střediska na rozvoji a zabezpečení nových služeb na středisku plavecký bazén

– účastní se pravidelně předepsaných školení

– účastní se pravidelných porad

– v případě potřeby řídí služební vozidlo

 

2020-07-20T13:14:25+00:0020 července 2020|Aquapark, Hlavní, Volné pracovní pozice|
KALENDÁŘ AKCÍ