CzechEnglish

Aktuálně: Pravidla pro vstup na střediska SZM

Při vstupu do vnitřních prostor všech středisek SZM roušku ano, při sportu či v bazénu nikoli.

Shrnutí omezení jednotlivých provozů Sportovních zařízení města Příbram v návaznosti na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19:

Aquapark:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Všichni návštěvníci Aquaparku mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou až do prostoru šaten (roušku si mohou odložit v šatní skříňce a pokračovat dál na bazén či do sauny bez ní).
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
 • Všichni návštěvníci budovy Plaveckého bazénu jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí.
 • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

Zimní stadion:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Zákaz vstupu všem osobám (s výjimkou zaměstnanců SZM Příbram, ubytovaných osob, hráčů, realizačních týmů a rodičů dětí do 6 třídy, včetně) do prostor kabin, zázemí kabin a přilehlých chodeb a ubytovny.
 • Všichni návštěvníci Zimního stadionu mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou po celou dobu i v případě konání zápasů či turnajů.
 • Sportovci mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, tu mohou posléze ponechat v kabině a do haly pokračovat bez ní. Při volném pohybu po budově musí mít opět ochranu úst a nosu nasazenou.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
 • Všichni návštěvníci budovy Zimního stadionu jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí.
 • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

Sportovní hala:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Všichni návštěvníci Sportovní haly mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou po celou dobu i v případě konání zápasů či turnajů.
 • Sportovci mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, tu mohou posléze ponechat v šatně a do haly pokračovat bez ní. Při volném pohybu po budově musí mít opět ochranu úst a nosu nasazenou.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
 • Všichni návštěvníci Sportovní haly jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí.
 • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

Ubytování:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Všichni návštěvníci ubytování na Zimním stadionu či Aquaparku mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a tu jsou povinni mít nasazenou ve všech společných prostorách ubytování (vestibul, schody, společná chodba).
 • Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu, u vstupu si vydezinfikovat ruce a používat ochranné pomůcky, kde je nařízeno.
 • Všichni návštěvníci ubytování jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí.
 • V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

 

Nařízení ředitele ze dne 10.09.2020

 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE

 

V Příbrami

                                                                                                                                                    Dne 10. 9. 2020

 

Na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 (č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN), týkající se opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, nařizuji s účinností ode dne 10. 9. 2020 tato opatření:

 

Mimořádná opatření – zaměstnanci

Na středisku Plavecký bazén spravovaném organizací Sportovní zařízení města Příbram MUSÍ všichni zaměstnanci povinně dodržovat zvýšené hygienické požadavky. Mezi tyto požadavky patří:

 • Osoby s příznaky odpovídající nákaze covid-19 mají zakázaný vstup do budovy Plaveckého bazénu (resp. do všech zařízení SZM Příbram, p.o.).
 • Každému zaměstnanci bude změřena tělesná teplota, a to před vstupem na pracoviště. Každý zaměstnanec vede svou samostatnou evidenci tělesné teploty, kterou předloží na konci každého měsíce vedoucímu plaveckého bazénu (formulář obdrží každý zaměstnanec).
 • Všichni zaměstnanci dohlíží na dodržování mimořádných podmínek ze strany návštěvníků.
 • Pokladní a recepční jsou povinni nosit ochranné pomůcky (ústenku na ústa a nos, rukavice). Výjimku tvoří situace, kdy zaměstnanec nepřichází do kontaktu s ostatními osobami.
 • Zvýšená frekvence a způsob úklidu/sanitace – úklid, dezinfekce, dekontaminace, a to na všech střediscích SZM Příbram, p.o.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšenou osobní hygienu a používat ochranné pomůcky.

 

 

Mimořádná opatření – návštěvníci

Na středisku Plavecký bazén spravovaném organizací Sportovní zařízení města Příbram MUSÍ všichni návštěvníci povinně dodržovat zvýšené hygienické požadavky. Mezi tyto požadavky patří:

 • Zákaz vstupu osobě s příznaky odpovídající nákaze covid-19.
 • Všichni návštěvníci budovy Plaveckého bazénu (Aquapark, sportovní hala, ubytování) mohou vstoupit do vnitřních prostor pouze s ochranou úst a nosu, a to až do prostoru šaten (roušku si mohou odložit v šatní skříňce, v případě sportovní haly v šatně, v případě ubytování na pokoji.) V případě nedodržení, může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!
 • V případě konání zápasů či turnajů ve sportovní hale jsou návštěvníci povinní mít nasazenou ochranu úst a nosu po celou dobu trvání akce.
 • Sportovci mohou vstoupit do vnitřních prostor sportovní haly pouze s ochranou úst a nosu, tu mohou posléze ponechat v šatně a do haly pokračovat bez ní. Při volném pohybu po budově musí mít opět ochranu úst a nosu nasazenou.
 • Všichni návštěvníci budovy Plaveckého bazénu (Aquapark, sportovní hala, ubytování) jsou povinni dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních a vyhýbat se místům s velkou koncentrací lidí. V případě neuposlechnutí může zaměstnanec SZM Příbram, p.o. návštěvníka vykázat!

 

Tato opatření nabývají platnosti dnem jeho vydání, a účinnosti dnem 10. 09. 2020. Nařízení je platné do odvolání.

 

 

                                       Mgr. Jan Slaba

                                   ředitel SZM PB, p.o.

2020-09-10T12:13:53+00:0010 září 2020|Aquapark, Hlavní, Sportovní hala, Zimní stadion|
KALENDÁŘ AKCÍ